• ymsgr:sendim?van@batdongsankmass.com0944 716 795
  • 183 Online
  • 1 Visitors

Thủ tục Tư vấn Đầu tư

1. Trình tự thủ tục tư vấn lập dự án đầu tư

2. Chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

3. Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư

4. Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư 

5. Chuyển đổi hình thức đầu tư  

6. Đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp

7. Đăng ký đổi giấy chứng nhận đầu tư