• ymsgr:sendim?van@batdongsankmass.com0944 716 795
 • 35 Online
 • 1 Visitors

Quỹ hỗ trợ xã hội Kmass

 • Đồng hành cùng Kmass

  Kmass đồng hành cùng với các thành viên của mình luôn đồng cảm và chia sẻ khó khăn với những người nghèo và bị thiểu năng bằng nguyên tắc “Mỗi một hợp đồng thực hiện thành công với Kmass, Kmass & Thành viên cộng tác cam kết thực hiện trích 1% lợi nhuận của hợp đồng vào quỹ hỗ trợ người nghèo & bị thiểu năng”.

  Khoản trích quỹ này sẽ do Kmass quản lý, và dựa vào ngân quỹ, Kmass sẽ gửi trực tiếp tới những người nghèo và bị thiểu năng hoặc thông qua các chương trình tư thiện của Hà Nội. Việc thực hiện từ thiện này sẽ được thực hiện vào cuối năm và tùy thuộc vào ngân quỹ.

  Kmass & Thành viên cộng tác đã hiểu và đồng ý thực hiện gây quỹ này. (Khoản % trích có thể đàm phán lại với các đối tác hợp tác).

  Để đảm bảo tính minh bạch của quỹ, hình ảnh của các Thành viên cộng tác Kmass và các bên thứ ba sẽ xuất hiện trên trang này sau mỗi thương vụ thành công.